Politica de confidentialitate

Prelucrarea datelor in scop de marketing

Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing si activitati conexe („Nota de Informare”)

Prin aceasta Nota de Informare, Dr. Reddy’s Laboratories Romania S.R.L. ("DRL", "noi") doreste sa va informeze, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea nr. 677/2001"), in legatura cu modul in care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in calitate de operator.

Persoanele vizate

Aceasta Nota de Informare este destinata informarii urmatoarelor categorii de persoane vizate: (i) cadre medico - sanitare; (ii) manageri de farmacii; (iii) angajati / colaboratori externi (in sensul Deciziei ANSPDCP nr. 90/2006) ai distribuitorilor de produse ale grupului de companii Dr. Reddy's Laboratories (fiecare si toate aceste categorii, "dumneavoastra").

 Scopul prelucrarii

DRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri corelate:

  1. reclame, marketing si publicitate; promovare si oferire de informatii medicale privind produsele grupului de companii Dr. Reddy's Laboratories;
  2. verificarea disponibilitatii produselor grupului de companii Dr. Reddy's Laboratories in farmacii;
  3. supravegherea activitatii distribuitorilor de produse ale grupului de companii Dr. Reddy's Laboratories.

Colectarea si prelucrarea ulterioara a datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru ca DRL sa isi poata desfasura activitatile mentionate mai sus, iar refuzul dumneavoastra de a furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a desfasura aceste activitati. 

 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

Colectam sau primim de la partenerii nostri contractuali si ulterior prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavoastra, dupa caz, in functie de scopul prelucrarii si de tipul relatiei dumneavoastra cu noi:

Scopul A - Reclame, marketing si publicitate, promovare si oferire de informatii medicale privind produsele grupului de companii Dr. Reddy's Laboratories

Persoanele vizate: cadre medico - sanitare.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon, adresa de e-mail, profesie, locul de munca, specializarea, adresa locului de munca, potentiale solicitari de informatii medicale adresate de dumneavoastra, date privind prescriptiile pentru o molecula de medicament prin referire la intervale de incidenta intr-o anumita perioada de timp (nu date specifice privind prescriptiile per medic).

 Scopul B - Verificarea disponibilitatii produselor grupului de companii Dr. Reddy's Laboratories in farmacii

Persoanele vizate: managerii de farmacii.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, data nasterii, profesie, locul de munca, adresa locului de munca, numarul de telefon, adresa de e-mail.

 Scopul C - Supravegherea activitatii distribuitorilor de produse ale grupului de companii Dr. Reddy's Laboratories

Persoanele vizate: angajati / colaboratori externi ai distribuitorilor produselor grupului de companii Dr.Reddy's Laboratories.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, locul de munca, adresa locului de munca, numarul de telefon, numarul de fax, adresa de e-mail. 

 Dezvaluirea datelor cu caracter personal 

 Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri corelate dintre cele mentionate mai sus, DRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal, dupa caz: catre dumneavoastra, la cerere; catre autoritati publice, daca si atunci cand o astfel de dezvaluire este ceruta de lege; catre imputernicitii care ne asista in oricare dintre scopurile de prelucrare mentionate mai sus.

 Drepturile dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 In conformitate cu Legea nr. 677/2001, aveti dreptul de a accesa si de a interveni asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal. Va puteti opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara (cu exceptia prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct, cand nu trebuie sa oferiti o justificare pentru opozitia la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal) si aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate. Pentru mai multe informatii privind drepturile dumneavoastra si, de asemenea, pentru exercitarea acestora, va puteti adresa Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL printr-o solicitare transmisa in scris si semnata la urmatoarea adresa: Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL, str. Nicolae Caramfil nr. 71- 73, etaj 5, spatiul 10, Bucuresti. In acelasi timp, aveti dreptul sa va adresati instantelor judecatoresti si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Prelucrarea datelor pentru organizarea de conferinte

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul organizarii de conferinte/ sesiuni de pregatire („Nota de informare”)

 Prin aceasta Nota de Informare, Dr. Reddy’s Laboratories Romania S.R.L. („DRL”, „noi”) doreste sa va informeze, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”), cu privire la modul in care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in calitate de operator.

Scopul prelucrarii

DRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul asigurarii accesului la informatii de specialitate cu privire medicamente sau la alte informatii medicale prin organizarea de conferinte/ sesiuni de pregatire cu specific medical.

Colectarea si prelucrarea ulterioara a datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru DRL in scopul mai sus-mentionat iar refuzul dumneavoastra de a furniza aceste date ar afecta buna organizare a evenimentului si posibilitatea noastra de a evalua organizarea evenimentului de catre partenerii nostri contractuali. 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

Colectam sau primim de la partenerii nostri contractuali care organizeaza conferinte/ sesiuni de pregatire pentru noi, si ulterior prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal ale dumneavostra: numele si prenumele, specializarea, numele conferintei/ sesiunii de pregatire cu specific medical la care participati. 

 Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru realizarea scopului mentionat mai sus, DRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal, dupa caz: catre dumneavoastra, la cerere; catre autoritati publice, daca acest lucru este cerut de lege; catre parteneri contractuali utilizati pentru organizarea de sesiuni de pregatire/ conferinte.

Drepturile dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu Legea nr. 677/2001, aveti dreptul de a accesa si de a interveni asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal. Va puteti opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare, si aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate. Pentru mai multe informatii privind drepturile dumneavoastra si, de asemenea, pentru exercitarea acestora, va puteti adresa Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL printr-o solicitare scrisa, datata si semnata la urmatoarea adresa: Dr. Reddy's Laboratories Romania SRL, str. Nicolae Caramfil nr. 71- 73, etaj 5, spatiul 10, sector 1, Bucuresti. De asemenea, aveti dreptul de a va adresa instantelor judecatoresti sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Denumirea evenimentului: 

 

________________________________

 

Data:

 

_________________________________

 

Locatia:

 

_________________________________

 

Numele entitatii organizatoare:

 

_________________________________

 

Numele, pozitia, semnatura reprezentantului entitatii organizatoare si stampila:  

 

_________________________________

 

Procesarea datelor cu caracter personal

Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul organizarii de conferinte/ sesiuni de pregatire si oferirii de suport pentru participarea la astfel de evenimente organizate de alte entitati (sponsorizare) („Nota de Informare”)

 Prin aceasta Nota de Informare, Dr. Reddy’s Laboratories Romania S.R.L. („DRL”, „noi”) doreste sa va informeze, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Legea nr. 677/2001”), in legatura cu modul in care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in calitate de operator.

Persoanele vizate

Aceasta Nota de Informare este destinata informarii urmatoarelor categorii de persoane vizate: cadre medico-sanitare; lectori in conferinte/ sesiuni de pregatire (fiecare din si toate aceste categorii, „dumneavoastra”).

 Protectia datelor pentru contracte de sponsorizare

Clauza privind protectia datelor pentru contractele de sponsorizare, continand informatiile minime cerute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal

 [Beneficiarul] confirma ca a luat la cunostinta si este de acord ca [Sponsorul] sa prelucreze datele sale cu caracter personal prevazute in acest Contract precum si orice alte date cu caracter personal furnizate direct [Sponsorului] de catre [Beneficiar] („Datele cu Caracter Personal”), in conditiile stabilite prin acest Contract si in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal. [Sponsorul] va prelucra Datele cu Caracter Personal in scopul oferirii acestei sponsorizari in vederea asigurarii accesului la informatii de specialitate cu privire la medicamente sau la alte informatii medicale, dupa cum se detaliaza in acest Contract si pentru conformarea cu obligatiile legale ale [Sponsorului] in legatura cu oferirea de sponsorizari, inclusiv pentru declararea de informatii catre autoritati publice prevazute de lege, in conformitate cu cerintele legale si pentru aducerea la cunostinta publicului a informatiilor prevazute de lege cu privire la activitatile de sponsorizare. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal este strict necesara pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus, refuzul [Beneficiarului] de a oferi aceste date atragand imposibilitatea acordarii sponsorizarii. Sponsorul va dezvalui Datele cu Caracter Personal ale [Beneficiarului] catre [Beneficiar], la cererea acestuia, catre autoritati publice, inclusiv Ministerul Sanatatii si si Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, in conformitate cu dispozitiile legale, catre parteneri contractuali utilizati pentru implementarea activitatilor de sponsorizare si le va publica pe pagina proprie de Internet in conformitate cu cerintele legale. Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, [Beneficiarul] accepta si este de acord ca [Sponsorul] ar putea avea nevoie sa transfere Datele cu Caracter Personal in strainatate, in cazul in care sponsorizarea priveste conferinte/ sesiuni de pregatire organizate in strainatate, inclusiv catre state care nu sunt recunoscute ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal. [Sponsorul] va asigura confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal primite iar in cazul in care Datele cu Caracter Personal sunt transferate in strainatate se va asigura ca acestea sunt protejate in mod adecvat, indiferent de statul catre care sunt transferate. In conditiile prevazute de lege, [Beneficiarul] are dreptul de a accesa Datele sale cu Caracter Personal, dreptul de a interveni asupra acestor date, dreptul de a se opune prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare, si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate. [Beneficiarul] isi poate exercita aceste drepturi si poate solicita informatii suplimentare in legatura cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv in legatura cu orice transfer in strainatate al Datelor cu Caracter Personal, adresandu-se [Sponsorului] in scris la detaliile de contact din partea introductiva a acestui Contract. De asemenea, [Beneficiarul] are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 Clauza privind protectia datelor pentru contractele cu lectorii (speakerii), continand informatiile minime cerute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal

 Nota: Aceasta clauza trebuie inclusa in contractele cu lectori persoane fizice sau persoane fizice autorizate. Daca se intentioneaza sa se incheie contracte de speaker cu institutii sau alte entitati si se vor colecta date cu caracter personal, pot fi necesare anumite modificari la aceasta clauza, pe care le putem realiza la cerere.

 [Furnizorul] confirma faptul ca a luat la cunostinta si este de acord ca [Societatea] sa prelucreze datelor sale cu caracter personal prevazute in acest Contract si orice alte date cu caracter personal furnizate in mod direct de catre [Furnizor] catre [Societate] („Datele cu Caracter Personal”), in conditiile stabilite prin acest Contract si in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor cu caracter personal. [Societatea] va prelucra Datele cu Caracter Personal in scopul incheierii si implementarii acestui Contract si organizarii de conferinte/ sesiuni de pregatire, dup? cum se detaliaza in acest Contract, si pentru conformarea cu obligatiile legale ale [Societatii] in legatura cu organizarea de astfel de evenimente. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal este strict necesara in vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, refuzul [Furnizorului] de a furniza aceste date atragand imposibilitatea stabilirii unei relatii contractuale. [Societatea] va dezvalui Datele cu Caracter Personal ale [Furnizorului] catre [Furnizor], la cererea acestuia, catre autoritati publice, daca acest lucru este necesar conform legii, si catre parteneri contractuali utilizati pentru organizarea de conferinte/ sesiuni de pregatire. [Societatea] va asigura confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal primite. In conditiile prevazute de lege, [Furnizorul] are dreptul de a accesa Datele sale cu Caracter Personal, dreptul de a interveni asupra acestor date, dreptul de a se opune prelucrarii Datelor sale cu Caracter Personal, pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare, si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate.

 [Furnizorul] isi poate exercita aceste drepturi si poate solicita informatii suplimentare in legatura cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal adresandu-se [Societatii] in scris la detaliile de contact din partea introductiva a acestui Contract. De asemenea, [Furnizorul] are dreptul de a se adresa instantelor  judecatoresti si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.